Logopedia i wczesne wspomaganie rozwoju mowy

Cel/Adresaci
Studia przygotowują do diagnozowania wad i zaburzeń mowy oraz opracowania programu terapii i sposobów jego realizacji. Absolwent będzie mógł zajmować się również treningiem dykcji oraz wymowy osób bez zaburzeń logopedycznych.

Zapraszamy: nauczycieli, absolwentów studiów
humanistycznych, psychologów, lekarzy, dyplomowane
pielęgniarki.

Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry (przy zwiększonej intensywności zjazdów)- 1 rok
670 godzin (200 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania dyplomu Absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów
i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny
z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1350 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 867 13 02
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.
DOFINANSOWANIE Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.