Wychowanie do życia w rodzinie z promocją zdrowia

Cel/Adresaci
Studia nadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie i dodatkowo przygotowują do organizacji i koordynowania działań w zakresie kształtowania postaw zdrowotnych
w społecznościach szkolnych. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Wychowanie do życia w rodzinie to studia podyplomowe, które kierujemy do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu i koordynować działalność w zakresie promocji zdrowia. Uwaga: Do kształcenia na studiach podyplomowych
nie jest wymagane zatrudnienie w charakterze nauczyciela.
Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry
(przy zwiększonej intensywności nauki)- 1 rok
350 godzin (60 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia
wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej
oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca
się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
(zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej na terenie miasta Wrocław.

DOFINANSOWANIE Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.
Promocja dla absolwentów
kursów kwalifikacyjnych
Zapraszamy nauczycieli, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny
z zakresu „Wychowanie do życia w rodzinie” do udziału w uzupełniających studiach podyplomowych.
Czas trwania – 1 semestr. Wiedza zdobyta na wcześniej ukończonym kursie kwalifikacyjnym zostanie zaliczona do programu studiów, a absolwent otrzyma Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
(zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).