Dietetyka w sporcie

Czas trwania studiów
2 semestry
290 godzin (40 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji)
Warunki uzyskania dyplomu Absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów
i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
1850 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje
Świadectwo Ukończenia Studiów
Podyplomowych – Dietetyka w Sporcie oraz Dyplom Referencyjny upoważniający do prowadzenia poradnictwa dietetycznego dla sportowców oraz osób uprawiających sport rekreacyjnie (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
W trakcie studiów bezpłatne szkolenie- “Pokolenie XY- czyli nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania
dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy.
Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.