Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przygotowujący do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy

Nazwa kursu szkolenia: KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCY DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z PIERWSZEJ POMOCY Adresaci kursu/szkolenia: Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej …