Innowacja pedagogiczna i eksperyment pedagogiczny

 

Nazwa kursu: Innowacja pedagogiczna i eksperyment pedagogiczny
Cel ogólny kursu: Zapoznanie z regulacjami prawnymi i realizacją innowacji pedagogicznych i eksperymentów pedagogicznych
Program kursu:
Omówienie aktów prawnych regulujących działalność innowacyjną i eksperymentalną w szkołach/placówkach, definicja innowacji, rodzaje innowacji pedagogicznych. Klasyfikacja innowacji ze względu na: obszar zastosowań, funkcje szkoły, treść. Dobre praktyki – przykłady innowacji pedagogicznych.
Termin kursu: trwa nabór
Liczba godzin:
2 godziny
Cena kursu:
200 zł/os- kurs grupowy

Możliwość realizacji kursu indywidualnie – cena do uzgodnienia

Możliwość realizacji na zlecenie placówki – cena ustalana indywidualnie

Osoby prowadzące:
Wykładowcy Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z doświadczeniem praktycznym oraz doświadczeniem w nauczaniu
Uczestnik otrzymuje:
Certyfikat | Materiały dydaktyczne
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl

ZAPISZ SIĘ