Coaching w pracy nauczyciela

 

Nazwa kursu: Coaching w pracy nauczyciela
Cel ogólny kursu: Poznanie zasad coachingu i wykorzystywania go do  pracy z dziećmi i młodzieżą
Program kursu:
Metody łamania kodów, przekonań w myśleniu, które utrudniają efektywne działanie i blokują sukcesy nauczycieli i uczniów;

trwała i twórcza motywacja siebie oraz podopiecznych do działania; skuteczne poszukiwanie zainteresowań i pasji; budowanie więzi i zaufania z uczniem; twórcze i efektywne wykorzystywanie pytań w procesie rozwojowym; coachingowe metody radzenia sobie z problemami uczniów i nauczycieli;

Termin kursu: trwa nabór
Liczba godzin:
3 godziny
Cena kursu:
200 zł/os- kurs grupowy

Możliwość realizacji kursu indywidualnie – cena do uzgodnienia

Możliwość realizacji na zlecenie placówki – cena ustalana indywidualnie

Osoby prowadzące:
Wykładowcy Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z doświadczeniem praktycznym oraz doświadczeniem w nauczaniu
Uczestnik otrzymuje:
Certyfikat | Materiały dydaktyczne
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl

ZAPISZ SIĘ