Kurs pedagogiczny

 

Nazwa kursu: Kurs Pedagogiczny dla Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu
Cel ogólny kursu: Kurs daje uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć z uczniami i młodocianymi oraz możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich), restauracjach, hotelach, placówkach handlowych (sklepach), zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego i innych.
Program kursu:
Kurs jest prowadzony na podstawie programu zatwierdzonego decyzją Kuratorium Oświaty.
Termin kursu: trwa nabór
Liczba godzin:
48 godziny
Cena kursu:
699 zł/os- kurs grupowy
Osoby prowadzące:
Wykładowcy Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z doświadczeniem praktycznym oraz doświadczeniem w nauczaniu
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie | Materiały dydaktyczne
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl

ZAPISZ SIĘ