Dyrektor jako manager placówki i pracodawca

 

Nazwa kursu: Dyrektor jako manager placówki i pracodawca
Cel ogólny kursu: Kompetencje, obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły wynikające z roli pracodawcy – warsztaty
Program kursu:
Kompetencje, obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły wynikające z roli pracodawcy, od rekrutacji do rozwiązania umowy, motywowanie, ocenianie, organizacja pracy placówki, delegowanie obowiązków, rozwiązywanie konfliktów, dobre praktyki w oparciu o ustawę o systemie oświaty i ustawę Karta nauczyciela, a także kodeks pracy.
Termin kursu: trwa nabór
Liczba godzin:
3 godziny
Cena kursu:
300 zł/os- kurs grupowy

Możliwość realizacji kursu indywidualnie – cena do uzgodnienia

Możliwość realizacji na zlecenie placówki – cena ustalana indywidualnie

Osoby prowadzące:
Wykładowcy Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z doświadczeniem praktycznym oraz doświadczeniem w nauczaniu
Uczestnik otrzymuje:
Certyfikat | Materiały dydaktyczne
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl

ZAPISZ SIĘ