Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole

 

Nazwa kursu: Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole
Cel ogólny kursu: Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
Program kursu:
Poznanie nowych przepisów, aktualizacji wiedzy z zakresu norm prawnych regulujących kwestie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Określenie zadań i odpowiedzialności wszystkich pracowników placówki. Poznanie zasad właściwego dokumentowania pracy, zasady współpracy z rodzicami. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów, metodami pracy z uczniem wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Przygotowanie placówki na sytuacje problemowe.
Termin kursu: trwa nabór
Liczba godzin:
6 godzin
Cena kursu:
400 zł/os- kurs grupowy

Możliwość realizacji kursu indywidualnie – cena do uzgodnienia

Możliwość realizacji na zlecenie placówki – cena ustalana indywidualnie

Osoby prowadzące:
Wykładowcy Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z doświadczeniem praktycznym oraz doświadczeniem w nauczaniu
Uczestnik otrzymuje:
Certyfikat | Materiały dydaktyczne
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl

ZAPISZ SIĘ