Współpraca rodzic – nauczyciel

 

Nazwa kursu: Współpraca rodzic – nauczyciel
Cel ogólny kursu: Szkolenie ma na celu przygotowanie pedagogów do profesjonalnego kontaktu z rodzicami dzieci. Odpowiedni kontakt zapewni wzrost zaufania na linii rodzic – opiekun, umiejętne wsparcie dziecka w procesie adaptacji oraz współżycia w grupie, wpłynie na profesjonalny wizerunek placówki.
Program kursu:
Kurs jest prowadzony na podstawie programu zatwierdzonego decyzją Kuratorium Oświaty.
Termin kursu: Rekrutacja otwarta
Liczba godzin:
5  godzin
Cena kursu:
150 zł
Osoby prowadzące:
Wykładowcy Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z doświadczeniem praktycznym oraz doświadczeniem w nauczaniu
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie | Materiały dydaktyczne
Zgłoszenia:
osobiście: 50-448 Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl
ZAPISZ SIĘ