Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) krok po kroku

 

Nazwa kursu: Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) krok po kroku
Cel ogólny kursu: Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia, wdrażania i efektywności Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
Program kursu:
Specjalne potrzeby edukacyjne – założenia teoretyczne; podstawowa terminologia i regulacje prawne dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – rozpoznawanie potrzeb i trudności; analiza treści orzeczeń o kształceniu specjalnym.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny: cele, formy oraz metody udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Monitorowanie efektywności i ewaluacja IPET w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Termin kursu: trwa nabór
Liczba godzin:
3-5 godzin
Cena kursu:
300 zł- kurs grupowy

Możliwość realizacji kursu indywidualnie – cena do uzgodnienia

Możliwość realizacji na zlecenie placówki – cena ustalana indywidualnie

Osoby prowadzące:
Wykładowcy Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku z doświadczeniem praktycznym oraz doświadczeniem w nauczaniu
Uczestnik otrzymuje:
Certyfikat | Materiały dydaktyczne
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl

ZAPISZ SIĘ