Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przygotowujący do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy

Nazwa kursu szkolenia: KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCY DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z PIERWSZEJ POMOCY Adresaci kursu/szkolenia: Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej …

Organizacja i zarządzanie w oświacie z elementami prawa pracy i postępowania administracyjnego

Cel/Adresaci Studia przygotowują do profesjonalnego zarządzania placówkami oświatowymi z uwzględnieniem wymogów reformy systemu edukacji. Przekazana podczas studiów wiedza kierownicza, menedżerska oraz ekonomiczo– finansowe aspekty finansowania szkół umożliwią sprostanie nowym wyzwaniom stawianym …