Pedagogika korekcyjna

Pedagogika korekcyjna
3 semestry


Czesne : 280 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Kłodzko

883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności związanych z profilaktyką, diagnozą i prowadzeniem terapii pedagogicznej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.

Studia skierowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów zatrudnionych
w placówkach szkolnictwa specjalnego i w szkolnictwie ogólnodostępnym zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych (co najmniej I stopnia) - posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Studiując pedagogikę korekcyjną (terapię pedagogiczną) w Medycznej Szkole Wyższej w Kłodzku nauczysz się:

  • rozpoznawać dzieci z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • diagnozować specyficzne trudności w uczeniu się,
  • konstruować dostosowane do potrzeb ucznia planów korekcyjno-kompensacyjnych,
  • metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
  • właściwej interpretacji opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • współpracy z rodziną ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

3 semestry

450 godzin  + 180 godzin praktyk zawodowych

Studia odbywają się w formie weekendowej: sobota-niedziela (średnio 2 zjazdy w miesiącu).

Forma odbywania zajęć: hybrydowa
Zajęcia teoretyczne – platforma Teams
Stacjonarne/warsztatowe – siedziba Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 

 

 

Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.

Ilość semestrów: III

Czesne: 280 zł/ miesięcznie.

2 raty po 2050 zł,

jednorazowa wpłata w kwocie 4 000 zł.

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

PROMOCJA! Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie:

Dogodne formy zapisu:

Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Urzędu Pracy oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

 

ZAPISZ SIĘ