Integracja sensoryczna ADVANCED

Integracja sensoryczna
ADVANCED
2 semestry


Czesne : 725 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Kłodzko

883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Atuty kierunku

 •  Prezentowany kierunek jest nowatorskim i autorskim podejściem do poszerzania umiejętności w zakresie metody Integracji Sensorycznej – żadna inna uczelnia nie oferuje studiów z tego zakresu,
 • Słuchacze w ramach studiów otrzymują certyfikat/dyplom potwierdzających ukończenie 2-semstralnych studiów, wydany przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku
 • Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie wykładów, seminariów, warsztatów, ćwiczeń [praca z dziećmi, obserwacja na sali]. Część wykładów jest także w formie teoretycznej – podsumowanie, uzupełnienie, wzbogacenie poznanych treści z zakresu podstawowego Integracji Sensorycznej (I/II st. SI, studia podyplomowe SI)
 • SUPERWIZJE – podczas Studiów będziemy realizować spotkania specjalistów i analizować przypadki Pacjentów, poddawanych terapii na żywo.
 • Wśród prowadzących zajęcia są praktycy-pasjonaci z wieloletnim doświadczeniem, którzy są czynnymi terapeutami/superwizorami, ale także naukowcami, badającymi zastosowanie skuteczności Integracji Sensorycznej.
 • Specjaliści wzbogacą swój warsztat o umiejętność WNIOSKOWANIA KLINICZNEGO.

Dążymy do tego, aby Integracja Sensoryczna miała charakter MEDYCZNY. Jest to kierunek podejścia, który ściśle łączy się z naukami medycznymi.

Cel / Adresaci
Studia przygotowują dyplomowanych terapeutów Integracji Sensorycznej do pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami w stopniu zaawansowanym. Studenci przeprowadzają superwizje, podczas których uczą się postępowania w trudnych przypadkach i sytuacjach terapeutycznych.

Studia skierowane są na umiejętność wnioskowania klinicznego, budowania celowanej dla Pacjenta terapii, stawiania poprawnej diagnozy. Słuchacze są zaznajamiani z najnowszymi dowodami w zakresie skuteczności Integracji Sensorycznej, trendami oraz narzędziami diagnostycznymi. Poznają metody wspierające, zależne od rodzaju Pacjenta.

Program jest ukierunkowany na rozwój w zakresie fizjoterapii funkcjonalnej i pediatrycznej oraz praktycznych umiejętności terapeutów pracujących już metodą Integracji Sensorycznej.

Studia Integracja Sensoryczna ADVANCED skierowane są do terapeutów Integracji Sensorycznej.

Kwalifikacje i kompetencje
Dzięki studiom podyplomowym na kierunku Integracja Sensoryczna ADVANCED Słuchacze zdobywają poszerzoną wiedzę z zakresu:

 • zagadnień związanych z teorią i praktyką Integracji Sensorycznej i rehabilitacji małego dziecka,
 • neurologii dziecięcej i psychiatrii,
 • psychologii klinicznej,
 • embriologii i neonatologii,
 • wczesnej interwencji dziecka do lat 3,
 • budowy i funkcjonowania zmysłów małego dziecka – fizjologia i patologia, czas i kierunek wzrostu,
 • rozwoju zaburzeń w funkcjonowaniu zmysłów,
 • metodologii wspomagania dysfunkcji dzieci,
 • analizy i oceny prowadzonych badań,
 • rozumienia problemów rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • Współpracy z rodzicami i umiejętności zachowania prawidłowych relacji na poziomie rodzic-dziecko-terapeuta
 • Umiejętnej współpracy ze specjalistami (bez konieczności wchodzenia w kompetencje innych)
Czas trwania studiów:
2 semestry

Razem 460 (w tym 70 h: praktyki i superwizje) godzin

Organizacja studiów: Zjazdy będą odbywać się w systemie hybrydowym:

Na platformie internetowej oraz w gabinetach na terenie Kłodzka/ Wrocławia.

Warunki uzyskania świadectwa: Warunkiem uzyskania świadectwa oraz certyfikatu jest:

 • Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów,
 • wykonanie STUDIUM PRZYPADKU PACJENTA
 • obrona pracy dyplomowej (studium przypadku)
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów: II

Ilość rat: 8

Czesne:

725 zł/ miesięcznie

2 raty po 2875 zł

Jednorazowa wpłata w kwocie 5700 zł

PROMOCJA! Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Kadra:
Lekarze, terapeuci, logopedzi, neurologopedzi, psycholodzy, pedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci SI, dietetycy, nutrigenomicy:

Mgr Joanna Stankiewicz-Trzaskawka

Dr Marta Wawrzynów

Mgr Adela Białoboki-Chylińska

Dr Bożena Kaźmierska

Mgr Katarzyna Mreńca

Mgr Arleta Czuchryta

Mgr Małgorzata Gawryl

Mgr Beata Stachnik

Prof. Tomasz Halski

Mgr Karolina Zienkiewicz

Mgr Żaneta Rybka-Lekka

Uczestnik otrzymuje:
Słuchacz otrzymuje tytuł: Terapeuta Integracji Sensorycznej ADVANCED

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat

Zgłoszenia:
Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie:Dogodne formy zapisu:
Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl
Wymagane dokumenty:
- Podanie
- Odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia,
- Kwestionariusz zgłoszeniowy
- Dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Urzędu Pracy oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

ZAPISZ SIĘ