Integracja sensoryczna ADVANCED

Integracja sensoryczna
ADVANCED
2 semestry


Czesne : 725 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Kłodzko

883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Atuty kierunku

 •  Prezentowany kierunek jest nowatorskim i autorskim podejściem do poszerzania umiejętności w zakresie metody Integracji Sensorycznej – żadna inna uczelnia nie oferuje studiów z tego zakresu,
 • Słuchacze w ramach studiów otrzymują certyfikat/dyplom potwierdzających ukończenie 2-semstralnych studiów, wydany przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku
 • Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie wykładów, seminariów, warsztatów, ćwiczeń [praca z dziećmi, obserwacja na sali]. Część wykładów jest także w formie teoretycznej – podsumowanie, uzupełnienie, wzbogacenie poznanych treści z zakresu podstawowego Integracji Sensorycznej (I/II st. SI, studia podyplomowe SI)
 • SUPERWIZJE – podczas Studiów będziemy realizować spotkania specjalistów i analizować przypadki Pacjentów, poddawanych terapii na żywo.
 • Wśród prowadzących zajęcia są praktycy-pasjonaci z wieloletnim doświadczeniem, którzy są czynnymi terapeutami/superwizorami, ale także naukowcami, badającymi zastosowanie skuteczności Integracji Sensorycznej.
 • Specjaliści wzbogacą swój warsztat o umiejętność WNIOSKOWANIA KLINICZNEGO.

Dążymy do tego, aby Integracja Sensoryczna miała charakter MEDYCZNY. Jest to kierunek podejścia, który ściśle łączy się z naukami medycznymi.

Studia przygotowują dyplomowanych terapeutów Integracji Sensorycznej do pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami w stopniu zaawansowanym. Studenci przeprowadzają superwizje, podczas których uczą się postępowania w trudnych przypadkach i sytuacjach terapeutycznych.

Studia skierowane są na umiejętność wnioskowania klinicznego, budowania celowanej dla Pacjenta terapii, stawiania poprawnej diagnozy. Słuchacze są zaznajamiani z najnowszymi dowodami w zakresie skuteczności Integracji Sensorycznej, trendami oraz narzędziami diagnostycznymi. Poznają metody wspierające, zależne od rodzaju Pacjenta.

Program jest ukierunkowany na rozwój w zakresie fizjoterapii funkcjonalnej i pediatrycznej oraz praktycznych umiejętności terapeutów pracujących już metodą Integracji Sensorycznej.

Studia Integracja Sensoryczna ADVANCED skierowane są do terapeutów Integracji Sensorycznej.


2 semestry

 

Razem 460 (w tym 70 h: praktyki i superwizje) godzin

Zjazdy będą odbywać się w systemie hybrydowym:

Na platformie internetowej oraz w gabinetach na terenie Kłodzka/ Wrocławia.

 


Warunkiem uzyskania świadectwa oraz certyfikatu jest:

 • pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów,
 • wykonanie STUDIUM PRZYPADKU PACJENTA
 • obrona pracy dyplomowej (studium przypadku)

Ilość semestrów: II

Ilość rat: 8

Czesne:

725 zł/ miesięcznie

2 raty po 2875 zł

Jednorazowa wpłata w kwocie 5700 zł

PROMOCJA! Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Lekarze, terapeuci, logopedzi, neurologopedzi, psycholodzy, pedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci SI, dietetycy, nutrigenomicy:

Mgr Joanna Stankiewicz-Trzaskawka

Dr Marta Wawrzynów

Mgr Adela Białoboki-Chylińska

Dr Bożena Kaźmierska

Mgr Katarzyna Mreńca

Mgr Arleta Czuchryta

Mgr Małgorzata Gawryl

Mgr Beata Stachnik

Prof. Tomasz Halski

Mgr Karolina Zienkiewicz

Mgr Żaneta Rybka-Lekka

 

Wymagane dokumenty:

- Podanie
- Odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia,
- Kwestionariusz zgłoszeniowy
- Dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie:Dogodne formy zapisu:

 

Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Kwalifikacje i kompetencje:

Dzięki studiom podyplomowym na kierunku Integracja Sensoryczna ADVANCED Słuchacze zdobywają poszerzoną wiedzę z zakresu:

  • zagadnień związanych z teorią i praktyką Integracji Sensorycznej i rehabilitacji małego dziecka,
  • neurologii dziecięcej i psychiatrii,
  • psychologii klinicznej,
  • embriologii i neonatologii,
  • wczesnej interwencji dziecka do lat 3,
  • budowy i funkcjonowania zmysłów małego dziecka – fizjologia i patologia, czas i kierunek wzrostu,
  • rozwoju zaburzeń w funkcjonowaniu zmysłów,
  • metodologii wspomagania dysfunkcji dzieci,
  • analizy i oceny prowadzonych badań,
  • rozumienia problemów rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
  • Współpracy z rodzicami i umiejętności zachowania prawidłowych relacji na poziomie rodzic-dziecko-terapeuta
  • Umiejętnej współpracy ze specjalistami (bez konieczności wchodzenia w kompetencje innych)

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Urzędu Pracy oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

ZAPISZ SIĘ