Interdyscyplinarna diagnoza i interwencja dzieci od urodzenia do 3 roku życia

Interdyscyplinarna diagnoza i interwencja dzieci od urodzenia do 3 roku życia
2 semestry


Czesne : 615 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Kłodzko

883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ

Studia przygotowują do pracy z najmłodszymi do 3 roku życia, mogą stanowić wiedze uzupełniającą z zakresu Integracji Sensorycznej w pracy z małymi dziećmi. Przygotowują do pracy zespołowej.

ABSOLWENCI TEGO KIERUNKU BĘDĄ STANOWILI JEDYNĄ GRUPĘ TERAPEUTÓW W POLSCE, KTÓRZY BĘDĄ POTRAFILI PROFESJONLALNIE I INTERDYSCYPLINARNIE PRACOWAĆ Z NAJMŁODSZĄ GRUPĄ DZIECI – ZARÓWNO TĄ ZE ZDIAGNOZOWANYMI DEFICYTAMI, JAK I TĄ, BĘDĄCĄ W OBSERWACJI, WE WSPOMAGANIU.

Zapraszamy: osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I (w trakcie II st.) lub II stopnia.

Zatrudnienie w placówce oświatowej – nie jest wymagane.

 


2 semestry

Studia odbywają się w formie weekendowej: sobota-niedziela (średnio 2 zjazdy w miesiącu).

Miejsce odbywania zajęć: FORMA HYBRYDOWA
Teoretyczne – platforma Teams
Stacjonarne/warsztatowe – gabinety na terenie Kłodzka/Wrocławia


Warunkiem uzyskania świadectwa oraz certyfikatu jest:

 • pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów,
 • wykonanie STUDIUM PRZYPADKU PACJENTA
 • obrona pracy dyplomowej (studium przypadku)


Ilość semestrów: II

Czesne:

615 zł/ miesięcznie

2 raty po 2425 zł

Jednorazowa wpłata w kwocie 4800 zł

PROMOCJA! Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku, wykfalifikowanych specjalistów z zakresów: Integracja Sensoryczna, logopedia, neurologopedia, fizjoterapia, osteopatia, pedagogika specjalna, CDL/ IBCLC- doradztwo laktacyjne, dietetyka, medycyna, m.in.

 

Dr n. zdr. Marta Wawrzynów

Mgr Joanna Stankiewicz-Trzaskawka

Mgr Adela Białoboki-Chylińska

Mgr Żaneta Lekka-Rybka

Dr n. zdr. Bożena Kaźmierska

Mgr Maria Lepucka

Mgr Karolina Zienkiewicz

Mgr Monika Woźniak-Kurakowska

Mgr Emilia Musiałowska

Mgr Katarzyna Mreńca

Mgr Agnieszka Piasecka

Mgr Karolina Marczyńska

Dr Mariusz Skrzypczyk

Mgr Małgorzata Gawryl

Mgr Beata Stachnik

 


Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie:Dogodne formy zapisu:

 

Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 • Kierunek, który chcesz podjąć ma charakter MEDYCZNY. To wyróżnia nas na tle innych Uczelni.
 • Jedyny taki w Polsce – autorski program edukacji Specjalistów w zakresie pracy z małymi dziećmi.
 • Nasz program jest różnorodny, połączony z wiedzą z różnych dziedzin.
 • Zajęcia prowadzone przez Praktyków z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatów i naukowców, którzy współpracują ze środowiskiem na arenie światowej.
 • Jedyne studia, podczas których będziesz mógł poznać pracę na żywo z Pacjentem (diagnoza i terapia, stymulacja, zalecenia do pracy z pacjentem, sposób rozmowy z pacjentem).
 • Jedyne takie studia, podczas których będziesz mógł uczestniczyć w SUPERWIZJI.
 • Jedyne takie studia, podczas których otrzymasz rzetelną merytorycznie i najnowszą wiedzę z każdej omawianej dziedziny wsparcia i diagnozy małego dziecka oraz nauk bliskich.
 • Jedyne takie studia, podczas których otrzymasz wsparcie merytoryczne od każdego naszego Wykładowcy – jesteśmy Uczelnią, która DBA O RELACJE – nie ma trudności/ przeszkód, których nie da się rozwiązać.
 • Pokażemy Ci, jak opieka i wsparcie małego dziecka rozwinęło się przez ostatnie lata – wskażemy Ci medyczny charakter tego podejścia.

 

Dajemy możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Urzędu Pracy oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

ZAPISZ SIĘ