Terapia bólu przewlekłego u dorosłych - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

KURS

 

Nazwa kursu/szkolenia:

TERAPIA BÓLU PRZEWLEKŁEGO U DOROSŁYCH

 

Adresaci kursu/szkolenia:

Pielęgniarki i położne 

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
  • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

 

Cel ogólny kursu/szkolenia:

Przygotowanie pielęgniarki ,położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii bólu przewlekłego pacjenta dorosłego, ze szczególnym uwzględnieniem pacjenta w wieku podeszłym.

 

Termin kursu/szkolenia:

trwa nabór

 

Program kursu:

  • Terapia bólu przewlekłego
  • Specyfikacji terapii bólu przewlekłego u pacjentów w starszym wieku

 

Liczba godzin:

84 godzin dydaktycznych, w tym:

  • 40h- zajęcia teoretyczne
  • 44h- zajęcia praktyczne

 

Cena kursu:

550zł

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 

Uczestnik otrzymuje:

 Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego

 

Zgłoszenia:

Dogodne formy zapisu:

Zapisz się online