Międzynarodowy dzień kobiet i dziewcząt w nauce

W lutym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce!
11 lutego to dzień dedykowany pionierkom i współczesnym bohaterkom nauki. Wśród nich znajdują się również wybitne postacie z dziedziny medycyny, takie jak Hanna Hirszfeld, lekarka specjalizująca się w pediatrii.

Z dumą przypominamy, że według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce ponad 700 tys. kobiet studiowało w roku akademickim 2022/2023, stanowiąc imponujące 71% wśród osób uzyskujących tytuł magistra. Również na stanowiskach nauczycieli akademickich kobiety reprezentują 48,4%.
Warto również podkreślić działalność naszego Koła Naukowego w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku, gdzie w składzie znajdują się wyłącznie utalentowane kobiety:

Opiekun Koła: mgr Dominika Kachel
Przewodnicząca: Marika Gaj
W-ce Przewodnicząca: Małgorzata Krzywicka
Sekretarz: Olimpia Żaglewska
Skarbnik: Agnieszka Kwiatkowska

Koło Naukowe WSM w Kłodzku to nie tylko przestrzeń dla rozwijania zainteresowań związanych z medycyną, ale także platforma promująca równość i wsparcie dla ambitnych kobiet. Działamy na rzecz rozwoju, poszerzania wiedzy i umiejętności!