Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa medycznego

W tym roku akademickim na kierunku Ratownictwo Medyczne WSM w Kłodzku wprowadziliśmy nowy przedmiot, który zdobył ogromną popularność wśród Studentów – zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa medycznego! 🚑🏔️
Podczas lekcji wyruszaliśmy do Twierdzy Srebrna Góra, zdobywaliśmy szczyty w Kotlinie Kłodzkiej i braliśmy udział w realistycznych symulacjach akcji ratunkowych. Te zajęcia to nie tylko wyzwanie fizyczne, ale również cenna praktyka dla przyszłych Ratowników Medycznych💪
Jesteśmy uczelnią o profilu praktycznym, gdzie 50% zajęć to praktyka. Dla Ratowników Medycznych szybka reakcja w ekstremalnych sytuacjach to kluczowa umiejętność, którą rozwijamy na każdym kroku.