Dofinansowanie do kosztów opłaty za czesne oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia dla osób z niepełnosprawnością.

Szanowni Studenci,

W 2024 roku na terenie powiatu kłodzkiego realizowany będzie pilotażowy program “Aktywny Samorząd”, finansowany ze środków PFRON. Drugi moduł programu skupia się na wsparciu osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, które chcą uzyskać wykształcenie na poziomie wyższym.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do kosztów opłaty za czesne oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Więcej informacji o programie “Aktywny Samorząd” można uzyskać pod numerem telefonu 74 660 96 13 lub na stronie www.pfron.org.pl.

[pdf-embedder url=”https://wsm.klodzko.pl/wp-content/uploads/2024/02/SKM_C45824020214390.pdf”]