CEEM 2019! 7.Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku brała udział w 7.Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej CEEM 2019. Głównym organizatorem tego zaszczytnego wydarzenia z ramienia Polski jest profesor Juliusz Jakubaszko.
Cieszymy się, że Władze uczelni oraz Studenci mieli możliwość wysłuchania wykładów wysoce cenionych osób świata nauki z USA, Europy i Polski.
Kapitalne wydarzenie, trzy dni pełne wykładów, spotkań, warsztatów, m.in. sesje poświęcone aktualnym założeniom i nowelizacjom statusu, rozwoju, misji, nauczania i kształcenia specjalistycznego medycyny ratunkowej na poziomie europejskim i krajowym (sesja przygotowana wspólnie z UEMS, EuSEM, CMKP i PTMR)