KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU.

Nazwa kursu: KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU.
Cel / Adresaci
Celem jest uzyskanie uprawnienia do pracy jako kierownik na koloniach, obozach koloniach oraz wszelkiego rodzaju wyjazdach dzieci i młodzieży
Zapraszamy osoby posiadające wykształcenie posiada co najmniej średnie i co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej
Czas trwania kursu:
10 godzin
Organizacja: Do ustalenia grupą.
Warunki uzyskania dyplomu: Uczestnictwo we wszystkich zajęciach oraz pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.
Cena:
249 zł
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniającego
do pracy jako opiekun na koloniach, obozach koloniach, oraz wszelkiego rodzaju wyjazdach dzieci i młodzieży. zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 730 160 123 lub 74 86 71 302
e-mail: kursy@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
ZAPISZ SIĘ