Manewry Ratownicze Kopalnia 2019

Manewry Ratownicze Kopalnia 2019
Symulowane zdarzenie masowe wewnątrz podziemnej trasy turystycznej.

(Hasła przewodnie – pożar w kopalni – odcięcie ludzi – niebezpieczeństwo, inicjatywa studentów – pozytywna strona młodzieży)

1. CEL: Koordynacja działań służb ratowniczych na terenie turystycznym jakim jest Kotlina Kłodzka

2. KIEDY? GDZIE? Zapraszamy 05.04.2019 roku godzina 11:00-14:00 lub do obserwowanie naszej strony internetowej na której będzie przedstawiona cała relacja – wsm.klodzko.pl oraz na www.facebook.com/wsm.klodzko/?ref=bookmarks.

3. POMYSŁODAWCA: Studenci trzeciego roku – kierunku Ratownictwo Medyczne – Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – Elwira Żółtańska i Michał Maciejczyk.

4. ORGANIZATORZY: Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku, Dawna Kopalnia w Nowej Rudzie, Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej Wsi Kłodzkiej, Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej Rudy – Drogosław, Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej Rudy–Słupiec

5. WSPÓŁORGANIZATORZY: Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku, Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza z Nowej Rudy, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Miasta i Gminy Nowa Ruda, Grupa Wałbrzysko–Kłodzka GOPR oraz Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo–Ratownicza z Siechnic i Wałbrzycha, Zespół Opieki Zdrowotnej z Kłodzka, Specjalistyczne Centrum Medyczne Salus.

Opis zdarzenia w Kopalni
Wypadek z założenia będzie zaskoczeniem dla służb ratowniczych. Zwarcie instalacji elektrycznej powoduje pożar i odcięcia części zwiedzających kopalnie turystów. Wezwane na miejsce służby dokonują identyfikacji zdarzenia, likwidują pożar i przechodzą do ewakuacji poszkodowanych z miejsca katastrofy. Dokonywany jest triage medyczny, do akcji wkracza również grupa z psami ratowniczymi. Kilkoro poszkodowanych odciętych od wyjścia, ewakuowanych jest metodami linowymi przez GOPR. Przed kopalnią w dwóch namiotach, zorganizowane zostają punkty pierwszej pomocy medycznej. Między innymi ćwiczona będzie pomoc przy zatrzymaniu krążenia. Następnie po udzieleniu pierwszej pomocy, poszkodowani są odwożeni_karetkami_do_szpitali.
Zaangażowane będą jednostki z terenu powiatu kłodzkiego jak i specjalistyczne z innych rejonów województwa dolnośląskiego. Z ramienia uczelni 40 poszkodowanych, Studenci- Ratownicy Medyczni 1, 2, 3 rok – osoby biorące udział w ratowaniu (szansa na sprawdzenie się warunkach przyszłej pracy zawodowej). Pielęgniarki 1, 2, 3 rok – statyści; Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku – poszkodowani – statyści; Kosmetolodzy 2 roku – charakteryzacja osób poszkodowanych.
Nie możemy zapomnieć o Kole Gospodyń Wiejskich z Woliborza, które uraczy uczestników i obserwatorów wspaniałą grochówką z wojskowej kuchni polowej);
Studenci, kadra jak i władze Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku serdecznie zapraszają. Pokażmy wszystkim jak wiele może zdziałać inicjatywa młodych ludzi.

Ćwiczenia powstały
z pomysłu, inspiracji, dwojga naszych studentów.

Serdecznie zapraszamy!
Samorząd Studentów
Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku