Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.

Nazwa kursu szkolenia: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Przygotowanie do pracy w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz szeroko rozumianej współpracy różnych środowisk wspierających zdrowie.
Nabór: trwa cały rok – decyduje kolejność zgłoszeń
Adresaci studiów: Studia są kierowane do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia zajmujących się zawodowo promocją zdrowia i edukacją zdrowotną zatrudnionych w administracji samorządowej i rządowej, inspekcji sanitarnej, zakładach opieki zdrowotnej, oraz firm współpracujących z ochroną zdrowia.
Czas trwania studiów:
2 semestry
Organizacja studiów: Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1200 zł – semestr
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia 3 – semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
Uwaga: Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.