Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przygotowujący do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy

Nazwa kursu szkolenia: KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCY
DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z PIERWSZEJ POMOCY
Adresaci kursu/szkolenia: Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności
z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i uzyskanie uprawnień do
prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach i placówkach
oświatowych – na okres 5 lat.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Uzyskanie tytułu „RATOWNIKA” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Termin kursu/szkolenia: trwa nabór
Liczba godzin:
30 godzin
Cena kursu:
Cena kursu pełnego: 550 zł
Osoby prowadzące:
Czynni zawodowo ratownicy medyczni, wykładowcy akademiccy – autorytety w międzynarodowym Ratownictwie medycznym.
Uczestnik otrzymuje:
Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego absolwent otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wydane przez Wyższą Szkolę Medyczną w Kłodzku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1132)- ważne 5 lat.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 86 71 302
kom: +48 730 160 123
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl ; szkolenia@centrum-edukacji.com

Dodatkowo: Możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej.
Dofinansowanie! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania
ZAPISZ SIĘ