Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

KURS

 

Nazwa kursu/szkolenia:

 KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE W PIELĘGNIARSTWIE

 

Adresaci kursu/szkolenia:

 Pielęgniarki i położne 

 • posiadają prawo wykonywania zawodu,
 • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
 • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

 

Cel ogólny kursu/szkolenia:

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie komunikowania interpersonalnego z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym oraz przeprowadzenia negocjacji w celu rozwiązania problemów i konfliktów.

 

Termin kursu/szkolenia:

trwa nabór

 

Program kursu:

 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening umiejętności społecznych
 • Teoretyczne podstawy komunikowania interpersonalnego
 • Komunikacja terapeutyczna pielęgniarki, położnej z pacjentem
 • Komunikowanie się pielęgniarki, położnej z rodziną pacjenta
 • Komunikowanie się pielęgniarki, położnej w zespole terapeutycznym
 • Komunikowanie interpersonalne w codziennej praktyce zawodowej pielęgniarki, położnej. Superwizja kliniczna w pielęgniarstwie.

 

Liczba godzin:

100 godzin dydaktycznych, w tym:

 • 15h – zajęcia wykładowe
 • 85h- zajęcia warsztatowe i treningowe

 

Cena kursu:

 600zł

 

Osoby prowadzące:

Wykwalifikowana kadra Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

 

Uczestnik otrzymuje:

 Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego

 

Zgłoszenia:

Dogodne formy zapisu:

Zapisz się online