Uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2023/2024

Dla większości studentów, głównie studentów I roku, inauguracja roku akademickiego jest wydarzeniem ważnym i emocjonującym. Wiąże się z ambicjami i wyzwaniami, które towarzyszą nowemu etapowi w życiu młodych ludzi.

Największa prywatna uczelnia w regionie zaprosiła całą społeczność akademicką, przedstawicieli świata medycznego, biznesu i władz samorządowych na Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024.

Od tego roku rektorską pieczę nad uczelnią sprawuje dr hab. dr n. med. i dr n. o zdr. Sylwia Krzemińska (profesor WSM). Podczas uroczystości założycielka WSM dr n. ekon. Magdalena Krawiec przekazała nowej rektor berło, które jest symbol zwierzchnictwa nad akademicką społecznością.
W auli CAL, dawniej siedzibie popularnego „Medyka”, zabrzmiało Gaude Mater Polonia. W trakcie immatrykulacji powitała ich w gronie akademickiej społeczności mgr Marta Polanowska – Dziekan Wydziały Nauk o Zdrowiu WSM w Kłodzku.
W programie uroczystości nie zabrakło wykładu inauguracyjnego, pt. „Innowacyjne kształcenie przyszłych kadr medycznych” wygłoszonego przez Panią Rektor.
WSM w Kłodzku celebruje inaugurację roku akademickiego mając świadomość, że wydarzenie jest elementem tożsamości uczelni. WSM wkracza w 9 rok działalności. Uczelnia jest ceniona w regionie za wyniki oraz dobrą współpracę z kadrą zarządzającą placówki medycznymi. Jest to o tyle istotne, że mury WSM opuszcza co roku grono absolwentek i absolwentów o wysokich kwalifikacjach, tak poszukiwanych w sektorze ochrony zdrowia.

Działalność uczelni doceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna: w 2022 roku kierunek ratownictwa medycznego otrzymał najdłuższą możliwą do zdobycia akredytację.
Każdego roku liczba naszych studentów rośnie. Aktualnie rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna 816 studentów w tym 356 studentów na pierwszym roku.