Stypendia 2019/2020

Informujemy, że Rektor WSM w Kłodzku w porozumieniu z Samorządem Studentów, ustalił następujące kwoty stypendiów na rok akademicki 2019/2020:

1. Stypendium socjalne uzależnione jest od miesięcznego dochodu netto w rodzinie studenta
w przeliczeniu na osobę i wynosi:

  • 550,00 zł w przedziale dochodu między od 0,00 zł do 668,40 zł;
  • 350,00 zł w przedziale dochodu między 668,40 zł do 920,00 zł;
  •  200,00 zł w przedziale dochodu między 920 zł do 1051,70 zł.

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności:

  •  I grupa (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności): 500,00 zł;
  •  II grupa (orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności): 400,00 zł;
  •  III grupa (orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności): 300,00 zł.

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi:

  • 450,00 zł, przy średniej w przedziale 4,8 – 4,89;
  • 675,00 zł, przy średniej równej i większej od 4,9.

Stypendia z wyrównaniem od października 2019 r. powinny trafić na konta Studentów
w przyszłym tygodniu. O konieczności zjawienia się w celu odbioru decyzji stypendialnej Studenci zostali już poinformowani.