Zbiórka na nowy sztandar Grupy Sudeckiej GOPR

Zachęcamy do udziału w AKCJI:

Koleżanki i Koledzy!
Wraz z uchwałą Zebrania Ogólnego Członków Grupy w listopadzie ubiegłego roku nastąpiła zmiana nazwy Grupy Wałbrzysko – Kłodzkiej na Grupę Sudecką. Zatem istnieje potrzeba ufundowania nowego sztandaru naszej grupy i podkreślenia tym samym tego historycznego wydarzenia w życiu i funkcjonowaniu naszego stowarzyszenia.
W dniu 7 lutego 2020 Zarząd Grupy Sudeckiej GOPR powołał Komitet Organizacyjny ufundowania sztandaru Grupy Sudeckiej w skład którego weszli Kol. Krzysztof Baldy, Krzysztof Tim, Jacek Malinowski.
Członkowie Honorowi GOPR, Członkowie Rzeczywiści, Członkowie Wspierający i Kandydaci, Sympatycy GOPR! Koleżanki i Koledzy!
Zwracamy się do Was z prośbą o dobrowolną składkę na rzecz ufundowania sztandaru, który będzie obecny na wszystkich naszych uroczystościach, podnosząc ich rangę oraz będzie podkreślał naszą tożsamość i obecność w Sudetach.
W imieniu Zarządu Grupy, Naczelnika oraz Komitetu Organizacyjnego
Kol. Krzysztof Baldy

Dobrowolną wpłatę można dokonać na konto do dnia 31.03.2020 r.:
PEKAO SA o/ Wałbrzych 11 1240 1952 1111 0010 7071 2787 z dopiskiem „sztandar”

Wpłata :100 do 500 zł wpłacający otrzyma certyfikat, 500 do 1000 zł wpłacający uhonorowany będzie umieszczeniem nazwiska na pamiątkowej desce w gablocie sztandaru, powyżej 1000 zł wpłacający uhonorowany będzie pamiątkowym gwoździem na drzewcu sztandaru.
Wśród wszystkich Darczyńców, którzy wpłacą powyżej 100 zł rozlosujemy pięć książek kol. Piotra Hercoga z indywidualną dedykacją oraz 5 zdjęć (A3) autorstwa kol. Piotra Snopczyńskiego z Narodowej Wyprawy na K-2 również z indywidualną dedykacją.”