Nauka na kierunku Ratownictwo Medyczne w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku

Podczas zajęć prowadzonych przez instruktorów z Sudeckiej Grupy GOPR nasi Studenci ćwiczyli podstawowe elementy ewakuacji w trudnym terenie.
Studenci ewakuowali pozorantów z użyciem tzw. “noszy francuskich”oraz poznawali sposoby ich asekuracji.
Uczestnicy szkolenia zaznajomili się również ze sposobami dotarcia do poszkodowanego w trudnym terenie, techniką zjazdu na linie, a także opuszczania i wciągania ratownika za pomocą linowych układów wyciągowych.
Bardzo dziękujemy za współpracę Grupa Sudecka GOPR
—————————
Projekt pt.,, Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku’’
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,
na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z094/18-00