Logopedia i wczesne wspomaganie rozwoju mowy

Logopedia i wczesne wspomaganie rozwoju mowy
4 semestry


Czesne : 350 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Kłodzko

883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ
Cel / Adresaci
Studia podyplomowe I stopnia o profilu praktycznym ogólnym z zakresu identyfikacji wad i zaburzeń mowy i myślenia oraz metod prowadzenia terapii logopedycznej dzieci i osób dorosłych.
Poruszany zakres tematyczny kursu edukacyjnego przygotowuje do praktycznej umiejętności stawiania trafnej diagnozy w zakresie normy rozwojowej, opóźnienia rozwoju mowy lub jej  zaburzeń i prowadzenia skutecznej terapii z wykorzystaniem współczesnych certyfikowanych metod i technik pracy logopedycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Studia dają również uprawnienia do prowadzenia wczesnej interwencji logopedycznej - diagnozy i terapii logopedycznej dzieci od wieku niemowlęcego do 3 lat.
Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do rehabilitacji logopedycznej pacjenta z:

  • opóźnionym rozwojem mowy,
  • zaburzeniami mowy i myślenia,
  • osób po laryngektomii,
  • rozszczepami warg i podniebienia,
  • spektrum autyzmu,
  • niedosłyszącymi i chorobami neurologicznymi.

Absolwent będzie mógł zajmować się również logopedią artystyczną  osób bez zaburzeń logopedycznych.
Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.
Wymagania dodatkowe: prawidłowa wymowa oraz poprawne posługiwanie się językiem polskim.

Czas trwania studiów:
4 semestry
650 godzin (w tym 180 godzin praktyk)
Organizacja studiów: Zjazdy stacjonarne w systemie weekendowym i zajęcia z wykorzystaniem uczelnianej platformy e-learningowej.
Warunki uzyskania świadectwa: Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów: IV
Czesne: 350 zł/miesięcznie.2 raty po 3 470 zł,
jednorazowa wpłata w kwocie 6 890 zł

Opłata wpisowa 85 zł płatna na etapie rekrutacji - nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów.

PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku, w tym samodzielnych pracowników naukowych, praktyków i ekspertów posiadających uprawnienia do kształcenia w zakresie uznanych i certyfikowanych metod terapeutycznych w Polsce, Europie i USA.
Uczestnik otrzymuje:
DOKUMENT UKOŃCZENIA: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
Kłodzko:
osobiście:
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie:
74 86 71 302 wew.3,
kom. +48 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.plWrocław:
osobiście:
50-448 Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie:
kom. +48 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ