Logopedia i wczesne wspomaganie rozwoju mowy

Logopedia i wczesne wspomaganie rozwoju
3 semestry

(Oligofrenoped.)


Czesne : 340 zł miesięcznie


Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – zniżka 20%

Infolinia:

883 600 886

tel: 74 86 71 302

e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

ZAPISZ SIĘ
Cel / Adresaci
Studia podyplomowe o profilu praktycznym z zakresu kształtowania prawidłowej mowy oraz identyfikacji zaburzeń mowy i sposobach ich leczenia.
Przygotowują do stawiania trafnej diagnozy i prowadzenia skutecznej terapii z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Studia dają również uprawnienia do prowadzenia wczesnej interwencji logopedycznej - diagnozy i terapii logopedycznej dzieci od wieku niemowlęcego do 3 lat.
Słuchacz uzyskuje również kwalifikacje do rehabilitacji logopedycznej głosu u pacjenta po laryngektomii. Absolwent będzie mógł zajmować się również treningiem dykcji oraz wymowy osób bez zaburzeń logopedycznych.
Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.
Wymagania dodatkowe: prawidłowa wymowa oraz poprawne posługiwanie się językiem polskim.
Czas trwania studiów:
3 semestry
650 godzin (w tym 180 godzin praktyk)
Organizacja studiów: Zjazdy stacjonarne w systemie weekendowym i zajęcia z wykorzystaniem uczelnianej platformy e-learningowej.
Warunki uzyskania świadectwa: Egzamin kończący kształcenie podyplomowe.
Cena studiów podyplomowych:
Ilość semestrów:III
Ilość rat: 12
Czesne: 340 zł/miesięcznie.
Opłata wpisowa płatna na etapie rekrutacji - 250 zł zostanie zaliczona  w poczet czesnego i nie będzie podlegała zwrotowi w przypadku niepodjęcia studiów lub rezygnacji z kształcenia w pierwszym semestrze.PROMOCJA!

Studenci i Absolwenci Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
– zniżka 20%

Osoby prowadzące:
Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Uczestnik otrzymuje:
DOKUMENT UKOŃCZENIA: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 86 71 302 wew.3, kom. 883 600 886
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/sfinansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy.

Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

ZAPISZ SIĘ