Kurs opiekun w żłobku i klubie dziecięcym

Ruszyła letnia edycja kursu. Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących podjąć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym w charakterze opiekuna, które posiadają wykształcenie minimum średnie oraz nieposiadających kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga. Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym. Program szkolenia opracowany został w oparciu o postanowienia rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.  w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r., Nr 69, poz. 368).

Więcej informacji: szkolenia@wsm.klodzko.pl; 74 867 13 02