Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)

Zapraszamy na wakacyjną edycję Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Program kursu dostosowany do treści nauczania zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r., Nr 60, poz. 408) oraz wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Celem kursu KPP jest przygotowanie ratowników do udzielania pomocy podczas akcji ratowniczych zanim poszkodowane osoby zostaną przewiezione do zakładów opieki zdrowotnej. Uzyskane na kursach pierwszej pomocy kwalifikacje i umiejętności okazują się szczególnie przydatne, gdy występuje zagrożenie życia ofiary zdarzenia.

Na kursie KPP uczestnikom zostaje przekazana i utrwalona wiedza dotycząca pierwszej pomocy. Kursanci zyskują też świadomość tego, że są odpowiedzialni za jakość udzielanej pomocy. Innym, ale równie istotnym celem prowadzonych kursów KPP jest kształtowanie u ratowników odpowiedniej postawy etycznej.

Zachęcamy do zapisów na Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Więcej informacji: szkolenia@wsm.klodzko.pl; 74 867 13 02