Koronawirus: wytyczne postępowania dla lekarzy POZ

Źródło: Puls Medycyny
https://pulsmedycyny.pl/koronawirus-wytyczne-postepowania-dla-lekarzy-poz-984641

Koronawirus: wytyczne postępowania dla lekarzy POZ
opublikowano: wczoraj, 10-03-2020, 17:58

W związku z epidemią nowego koronawirusa GIS przygotował wytyczne dla placówek POZ i NŚOZ, dotyczące postępowania z pacjentami. Zgodnie z wytycznymi podstawową formą udzielania świadczeń przez lekarzy ma być teleporada.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Schemat został uzgodniony z lekarzami Porozumienia Zielonogórskiego i zaakceptowany przez konsultant krajową w dziedzinie medycyny rodzinnej prof. dr hab. n. med. Agnieszkę Mastalerz-Migas.

Koronawirus SARS-CoV-2: Schemat postępowania dla lekarzy POZ i NiŚOZ

W wytycznych podkreślono, że należy szeroko informować pacjentów o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni. Każdego pacjenta rejestracja powinna poinformować o możliwości uzyskania teleporady. Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja powinna przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 powinien telefonicznie przełożyć poradę w AOS na inny termin.

Nie zawsze objawy w powiązaniu z kontaktem w okresie ostatnich 14 dni świadczą o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, ale każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka >38 st. C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi – czyli jeśli w okresie ostatnich 14 dni:
przebywał w kraju gdzie występuje transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 LUB miał bliski kontakt z osobą zakażoną
powinien trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.

Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza, najpierw należy udzielić teleporady. Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Wytyczne postępowania z pacjentami, którzy w ostatnich 14 dniach przebywali w kraju z transmisją koronawirusa lub mieli kontakt z osobą zakażoną
Wytyczne dotyczące postępowania z pacjentami spełniającymi kryteria epidemiologiczne podzielono na trzy części w zależności od tego, czy i jakie objawy zgłasza pacjent.

KRYTERIUM A: pacjent bez objawów chorobowych
Poinformuj pacjenta o konieczności prowadzenia samoobserwacji przez 14 dni od czasu kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub powrotu z kraju gdzie występuje transmisja, w tym codziennego (rano i wieczorem) pomiaru temperatury. Poinformuj pacjenta o konieczności częstego mycia rąk.
Poinformuj pacjenta, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia (gorączka >38 st. C z kaszlem i/lub dusznością) należy zgłosić się do oddziału zakaźnego (unikając transportu publicznego i skupisk ludzi) – wskaż najbliższy oddział zakaźny lub obserwacyjno-zakaźny. Poinformuj pacjenta, że decyzję o nałożeniu kwarantanny podejmuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Taka decyzja jest tożsama ze zwolnieniem lekarskim i lekarz nie wystawia ZUS ZLA.

KRYTERIUM B: pacjent z objawami chorobowymi (katar, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe)
Pacjent nie wymaga hospitalizacji. Zaleć leczenie w warunkach domowych oraz unikanie kontaktu z innymi osobami przez okres 14 dni od kontaktu/powrotu – wystaw zwolnienie lekarskie z kodem adekwatnym do prezentowanych objawów. Poinformuj pacjenta o konieczności częstego mycia rąk i higienie kaszlu. Poinformuj pacjenta o możliwości uzyskania TELEPORADY w razie potrzeby. Poinformuj pacjenta, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia (gorączka >38 st. C z kaszlem i/lub dusznością) należy zgłosić się do oddziału zakaźnego (unikając transportu publicznego i skupisk ludzi) – wskaż najbliższy oddział zakaźny lub obserwacyjno-zakaźny. Poinformuj pacjenta o możliwości wezwania ZRM (112; 999) w przypadku wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowia (np. duszność).

KRYTERIUM C: pacjent z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka >38 st. C z kaszlem i/lub dusznością)
Jeśli konsultujesz pacjenta w ramach teleporady, przejdź do punktu 3.
Jeśli pacjent zgłasza się do poradni należy:
– zaopatrzyć pacjenta w maskę ochronną zwykłą (jeśli jest dostępna),
– zapewnić natychmiastową izolację,
– nie ma potrzeby przeprowadzać badania przedmiotowego,
– pacjent powinien być objęty nadzorem medycznym.
Zamów transport pacjenta do oddziału zakaźnego. Ustal z firmą odpowiedzialną za wykonywanie transportu sanitarnego pacjentów z podejrzeniem infekcji koronawirusem SARS-CoV-2, ujętą na wykazie OW NFZ jego organizację celem przewiezienia pacjenta do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.
Sporządź listę osób z bliskiego kontaktu z pacjentem podczas jego wizyty w przychodni. Poinformuj powiatowego inspektora sanitarnego o każdym przypadku i przekaż mu dane kontaktowe pacjenta.

Źródło: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ