Zarządzenie Nr 1/2020 Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku