Apel uczestników nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium KRASP z 30 października 2020 roku