Zdrowie publiczne – magisterskie

Zdrowie publiczne*

Studia Magisterskie
4 semestry, 2 lata


Studia o profilu praktycznym


Czesne :


Kadra naukowo - dydaktyczna:
wybitni eksperci i specjaliści z wieloletnią praktyką zawodową

* w trakcie organizacji

 

Rekrutacja

 

tel: 74 867 13 02
tel.kom: +48 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

 

OPIS KIERUNKU

Zdrowie publiczne to interdyscyplinarny kierunek, na którym studenci zdobywają wiedzę pozwalającą w praktyce zawodowej na polepszenie i przywracanie zdrowia ludności, a także prowadzenie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Na kierunku łączymy elementy z wielu dyscyplin m.in.: medycyny, nauk społecznych, elementów prawa, ekonomii czy ochrony środowiska. W toku kształcenia uczymy, jak analizować sytuację danych społeczności, określać zagrożenia oraz przygotowywać i wdrażać programy profilaktyczne i edukacyjne. Profesjonalna kadra Wyższej Szkoły Medycznej wprowadza studentów w złożoną problematykę zdrowia publicznego i wskazuje praktyczne metody wykorzystania zdobytej wiedzy, które ułatwią absolwentom odnalezienie się na tynku pracy.

Kształcenie na kierunku zdrowie publiczne odbywa się na dwóch poziomach:
• studia I stopnia (studia trzyletnie), na których uzyskasz tytuł licencjata
• studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające), na których uzyskasz tytuł magistra.

 

CZAS TRWANIA I TRYB STUDIÓW

Czas trwania studiów II stopnia (magisterskich): 4 semestry, 2 lata
Tryb studiów: stacjonarne weekendowe

WYKAZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

 

REKRUTACJA

zapisz się

57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: 74 662 90 57
kom. 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl