Zaproszenie do udziału w bezpłatnym wyjazdowym kursie dokształcającym 

Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić, w szczególności:

  • Dyrektorów ds. pielęgniarstwa/położnictwa,
  • Pielęgniarki/Położne naczelne,
  • Pielęgniarki/Położne przełożone,
  • Pielęgniarki/Położne oddziałowe,
  • Pielęgniarki/Położne epidemiologiczne,
  • Kierowników/Zastępców podmiotów leczniczych

do udziału w bezpłatnym wyjazdowym kursie dokształcającym 

Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu.

Kurs realizowany jest w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22.

Przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w którym nasza uczelnia – Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku jest organizatorem kształcenia. 

CEL KURSU:

Kurs doszkalający ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub położnej.

TERMIN: 

W dniu 23.11.2023

Od godz 9-18

W dniu 24.11.2023

Od godz. 9-13

MIEJSCE: 

Centrum hotelowo-konferencyjne – Ibis Wrocław Centrum

Powstańców Śląskich 7, 55-332 Wrocław

 

Każdy Uczestnik kursu otrzymuje bezpłatnie:

  • udział w 2 dniowym kursie
  • tablet 10,4’’
  • catering (śniadanie, przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja).
  • nocleg
  • parking
  • zwrot kosztów dojazdu
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego

 

Liczba miejsc ograniczona!!!

 

Zapisy:

Osoba do kontaktu w sprawie organizacji kursu:

Małgorzata Baldwin

asystent dyrektora generalnego

tel. 534 553 558, e-mail: malgorzata.baldwin@wsm.klodzko.pl

 

Uwaga na kursy należy się również zapisać w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login

(służymy pomocą jeśli wystąpią pytania).

 

PODRĘCZNIKI SZKOLENIOWE:

EDUKATOR W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA

KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE

MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU

OPIEKA NAD PACJENTEM W TRAKCIE CHOROBY COVID-19 ORAZ PO JEJ PRZEBYCIU

OPIEKA NAD PACJENTEM WYMAGAJĄCYM WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII TLENEM

OPIEKA NAD PACJENTEM Z CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO

OPIEKA NAD PACJENTEM Z CHOROBAMI ZAKAŹNYMI SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYMI I WYSOCE ZAKAŹNYMI

PACJENT WENTYLOWANY PISKALA

PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

PIELĘGNOWANIE PACJENTA WENTYLOWANEGO MECHANICZNIE

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA NOWORODKA

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE PACJENTA I JEGO RODZINY

WYKONANIE

WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE