Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego Studenci II roku Ratownictwa Medycznego

W ramach zajęć sprawnościowych z elementami ratownictwa specjalistycznego Studenci II roku Ratownictwa Medycznego Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku mieli niepowtarzalną okazję uczestniczenia w III edycji Zimowych Zawodów Ratowniczo-Taktycznych Wintertide

Wydarzenie zostało zorganizowane przez różne jednostki specjalistyczne w nietypowym miejscu – Kopalnia Złota w Złotym Stoku
Perfekcyjnie przygotowane stacje zadaniowe były dziełem tak renomowanych instytucji jak: Jednostka Wojskowa Formoza, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych , Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gorzowie Wlkp., 2. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, STOP The Bleed – Polska, Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu, Sekcja Ratownictwa Taktycznego SGO, K9 MEDIC, PROJECT K9 MED.

W trakcie ćwiczeń Studenci mieli okazję obserwować oraz brać czynny udział w różnorodnych scenariuszach: uwolnienie zakładników podczas ataku terrorystycznego, udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku eksplozji lub w stanie ciężkiego poparzenia czy wytrzeźwienia. Szczególnie wymagające sytuacje, takie jak uwolnienie kobiet przetrzymywanych jako zakładniczki z traumą pourazową, stanowiły realistyczne scenariusze, które testowały umiejętności przyszłych ratowników medycznych.

Podziękowania należą się nie tylko instytucjom odpowiedzialnym za stacje zadaniowe, ale także organizatorom zawodów. Pani Marta Adamiak Szumska jest Studentką II roku Ratownictwa Medycznego, świetna organizatorka i aktywna uczestniczką ćwiczeń. Jej zaangażowanie i determinacja są godne uznania, a jednocześnie stanowią doskonały przykład dla innych Studentów.

Wynikiem udziału w tych zajęciach jest nie tylko zdobycie nowych umiejętności, ale również rozwinięcie wrażliwości na różnorodne sytuacje ratunkowe. Dla Studentów Ratownictwa Medycznego w Kłodzku była to niezapomniana lekcja, która poszerzyła ich horyzonty i wzmocniła przygotowanie do przyszłej pracy w trudnych warunkach.