Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku


Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku

Wyższa Szkoła Medyczna, ul. Warty 21 57-300 Kłodzko jest realizatorem projektu :
„Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku ‘’
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
Okres realizacji projektu: od: 2020-05-04 do: 2022-12-30
Całkowita wartość projektu: 2 576 652,05 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 576 652,05 zł
Wkład własny: 0,00 zł
Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w WSM w Kłodzku przez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni i utworzenie MCSM wysokiej wierności na kierunku pielęgniarstwo

Kto może być uczestnikiem projektu:
1. studenci studiów I st. (70 os.), II st. (120 os.) którzy. będę brali udział w dodatkowych praktykach zawodowych w podmiotach prowadzących leczenie w oddziałach o profilu demograficzno epidemiologicznym, wizytach studyjnych oraz dodatkowych szkoleniach dot. Opieki geriatrycznej/paliatywnej
2. Kadra dydaktyczna i techniczna w liczbie 37 osób

Przewidziane wsparcie:
– Opracowanie programu rozwojowego WSM w Kłodzku.
– Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – sala Symulacji Wysokiej Wierności dla studentów kierunku pielęgniarstwo
– Szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej i technicznej
– Dodatkowe praktyki zawodowe i szkolenia dla studentów:
a) Zagraniczna wizyta studyjna studentów oraz nauczycieli
b) Szkolenie z opieki geriatrycznej
– Praktyczne zajęcia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o bezpośredni kontakt z biurem z projektowym.
Biuro projektu:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
Ul. Warty 21, 57-300 Kłodzko
tel: 74 867 13 02
tel. kom: +48 531 604 500
E-mail: monitoring.powr@wsm.klodzko.pl

Projekt pn. „Wdrożenie programu rozwojowego i utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w  Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku” współfinansowany jest przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020