Świadczenia dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku od 1 października 2020 r.

Świadczenia dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku od 1 października 2020 r.

Ważne terminy!

Świadczenia przyznawane są na wniosek studenta.

Wniosek o  stypendium socjalne należy składać od 12 października 2020 r. do 06 listopada 2020 r.

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać od 12 października 2020 r. do 06 listopada 2020 r. lub w miesiącu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności przy czym decyzja o przyznaniu stypendium wydana będzie na okres trwania orzeczenia.

Wniosek o stypendium rektora należy składać od 12 października 2020 r. do 06 listopada 2020 r.

Kompletne wnioski składa się w formie (na wzorach) określonych w regulaminie świadczeń dla studentów. Do wniosku dołącza się dokumenty wskazane w tym regulaminie. Dotyczy to również wniosków o zapomogę.

W/w dokumentację należy złożyć w pokoju 101 (Kwestura) lub pokoju 102 (Dziekanat)  w budynku Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku przy ul. Warty 21.

Informacje o świadczeniach można uzyskać pod numerem telefonu 531607843 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Kwota miesięcznego dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne!

W Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku ustalono kwotę miesięcznego dochodu na osobę
w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w wysokości 1051,70 zł.