Przeciwdziałanie COVID-19

Cieszy nas każda pomoc, której możemy udzielić w walce z Koronawirusem COVID-19.
Nasi Studenci zgłosili się do pomocy jako wolontariusze, zakupiliśmy dla nich ciepłe bluzy,
chęć pomocy zgłosiliśmy do odpowiednich instytucji – są w pełnej gotowości do wsparcia służb medycznych.

A dzisiaj – użyczyliśmy szpitalowi w Kłodzku swój specjalistyczny sprzęt, który umożliwia monitorowanie i ratowanie życia: m.in. kardiomonitor wyposażony w pulsoksymetr i mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego oraz przenośny (transportowy) respirator wyposażony w butlę tlenową z reduktorem tlenowym i dwa worki samorozprężalne dla dzieci i dorosłych – dobrze, że w uczelni postawiliśmy na wysoką jakość i oprócz profesjonalnego przygotowania naszych studentów do pracy w służbach medycznych teraz możemy również doposażyć medyków w sprzęt – tak bardzo teraz potrzebny.

Życie jest po to, aby dawać jak najwięcej innym.