Poznajcie Panią Donatę Sobiło, pełnomocnika rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku!

Poznajcie Panią Donatę Sobiło, pełnomocnika rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku!
Pani Donata jest Absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Fizjoterapia. Od 13 lat pełni funkcję Kierownika Zakładu Przyrodoleczniczego i Słonecznych Term w Oddziale Duszniki-Zdrój Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Przygotowania Pedagogicznego, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu fizjoterapii oraz zarządzania.

Pani Donata objęła funkcję pełnomocnika rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością w styczniu 2024 roku, a jej głównym celem jest wsparcie Studentów w procesie kształcenia na naszej uczelni. Co drugą sobotę miesiąca udziela ona konsultacji w siedzibie WSM w Kłodzku.
💻 Dowiedz się więcej o działaniach Pani Donaty Sobiło na naszej stronie internetowej: https://wsm.klodzko.pl/pelnomocnika-ds-osob…/