Jak poprawnie zwracać się do Pani Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku?

Drodzy Studenci!
Przyszliście do nas z pytaniem, jak poprawnie zwracać się do Pani Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku, Pani Profesor Sylwia Krzemińska? Oto kilka wskazówek ⬇️
1️⃣ Pani Rektor: Najbardziej stosowna forma w sytuacjach codziennych.
2️⃣ Pani Profesor: W formalnych sytuacjach możesz również używać tytułu naukowego.
3️⃣ Magnificencjo: W sytuacjach szczególnie uroczystych lub oficjalnej korespondencji, użyj tytułu honorowego “Magnificencjo” (wspaniałość). Unikaj dodawania zaimka “Wasza” przed Magnificencjo, wystarczy po prostu “Magnificencjo”, a w liczbie mnogiej “Magnificencje”.

Natomiast mówiąc lub pisząc o rektorze, używamy zwrotu “Jej Magnificencja”. Należy także pamiętać, że ze względów grzecznościowych obydwa człony wyrażenia pisze się wielkimi literami.
Najważniejsze jest dostosowanie formy do kontekstu i przestrzeganie praktyk panujących w środowisku akademickim.
Szanujmy się nawzajem i kultywujmy kulturę szacunku 💙