Dorobek naukowy pracowników Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku to Uczelnia o profilu praktycznym. Jej kadrę stanowią wybitni specjaliści z różnych dyscyplin nauki i dyscyplin naukowych.
Przedstawiamy Państwu nową zakładkę na naszej oficjalnej stronie, gdzie będziecie mogli zapoznać się z dorobkiem naukowym pracowników Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Jesteśmy połączeni z Polską Bibliografią Naukową. Jest to portal Ministerstwa Edukacji i Nauki gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o polskich i zagranicznych czasopismach.

Zapraszamy do zapoznania się https://wsm.klodzko.pl/publikacje/