Dolnośląski Program Wspierania Talentów

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu jest realizatorem programu przyznawania jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom w ramach Dolnosląskiego Programu Wspierania Talentów.

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania zostały zabezpieczone środki w wysokości 100 000 zł.

Dokumenty:

 • Uchwała nr LXVIII/1472/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2024 r. Do uchwały są dołączone:
  • Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom w ramach Dolnośląskiego Programu Wspierania Talentów
  • Wniosek o przyznanie  jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
  • Karta oceny formalnej wniosków
  • Karta oceny merytorycznej wniosków dla ucznia
  • Kryteria oceny wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • Karta oceny merytorycznej wniosków dla studentów
  • Kryteria oceny wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium dla studentów
  • Sprawozdanie z realizacji jednorazowego stypendium przyznanego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom
 • Wniosek o przyznanie  jednorazowego stypendium uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych – wersja do edycji
 • Sprawozdanie z realizacji jednorazowego stypendium przyznanego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentom – wersja do edycji