BEZPŁATNY KURS dokształcający dla pielęgniarek i położnych!

Profilaktyka zakażeń wywołanych przez SARS-COV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych.
Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarek i położnych do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i diagnostyki COVID-19.
Łączna liczba godzin z wykładowcą — 16 godz., w tym w formie warsztatów i ćwiczeń — 4 godz.

📍8-9 listopada miejsce realizacji Bystrzyca Kłodzka
📍13-14 listopada Kłodzko — ostatnie wolne miejsca

▶️ Zapisz się na wybrany kurs w SMK: https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login