BEZPŁATNY KURS DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zapraszamy do zapisów na BEZPŁATNY KURS w ramach projektu «Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych».

✅ Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych.

Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki, położnej do:
✦ wykonania badania elektrokardiograficznego u osoby dorosłej w spoczynku.
✦ udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego.
✦ interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca.
✦ rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

📆 Planowany termin realizacji: 15.09.2023-15.11.2023r.
📌 Zapisy na kurs ↓
✓ poprzez System Monitorowania Kształcenia https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login
✓ w biurze projektu: nr +48 730 160 123 lub mailowo: kursy@wsm.klodzko.pl