Barometr zawodów…

A dzisiaj porozmawiajmy o faktach.

Według najnowszego badania portalu “Barometr Zawodów”, położne i pielęgniarki znalazły się na liście zawodów deficytowych, co oznacza, że są w stanie znaleźć pracę “od zaraz”.
W 2024 roku liczba powiatów z prognozowanym deficytem tych specjalistów wzrosła do 336.
Braki notują powiaty w województwie dolnośląskim: bolesławiecki, wrocławski oraz sam Wrocław.
W porównaniu do roku 2016, kiedy niedobór kadr pielęgniarskich występował w 233 powiatach (w tym w 28 dotkliwie), obecnie duże deficyty zanotowano już w 58 powiatach, a lokalne nadwyżki zniknęły całkowicie.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem ścieżki zawodowej, warto rozważyć perspektywy i potrzeby rynku pracy w sektorze medycznym.
🩺Studiuj Pielęgniarstwo w WSM w Kłodzku:https://wsm.klodzko.pl/pielegniarstwo-studia-licencjackie/
🩺Studiuj Poloznictwo w WSM w Kłodzku: https://wsm.klodzko.pl/poloznictwo-studia-licencjackie/