6 Studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku uzyskało Stypendia dla kadry medycznej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego!

6 Studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku uzyskało Stypendia dla kadry medycznej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego!
Studentka III roku kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku Magdalena Wojtas uzyskała najwyższą średnią ocen wśród wszystkich uczestników Programu stypendialnego — 5,0!

W piątej edycji Programu stypendialnego organizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego wzięły udział 82 osoby. W tym: 64 studentów pielęgniarstwa, 5 studentów położnictwa oraz 13 studentów ratownictwa medycznego. Głównymi kryteriami przyznawania stypendiów było uzyskanie przez kandydata średniej ocen na poziomie co najmniej 4,0 oraz deklaracja podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.
Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Gratulujemy Studentom w WSM w Kłodzku! Jesteśmy dumni…
– Wojtas Magdalena, średnia ocen 5,0 – kierunek Pielęgniarstwo
– Bajsarowicz Bartłomiej, średnia ocen 4,92 – kierunek Pielęgniarstwo
– Grzesiak Anna, średnia ocen 4,89 – kierunek Położnictwo
– Animucka Maria, średnia ocen 4,88 – kierunek Położnictwo
– Cieślińska Weronika, średnia ocen 4,83 – kierunek Położnictwo
– Misztur Tomasz, średnia ocen 4,74 – kierunek Ratownictwo medyczne