Studia Podyplomowe – Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE - KŁODZKO

Miejsce prowadzenia studiów

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
Centrum Studiów Podyplomowych w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Warty 21

tel. 74 867 13 02,
tel. kom. 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl; studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA CENA ZA SEMESTR
1. Nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  po- czytaj więcej...
3 semestry 1200 zł (możliwość rat)
2. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią - czytaj więcej 3 semestry 850 zł (możliwość rat)
3. Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z diagnozą i pracą z uczniem z zespołem Aspergera - czytaj więcej

(dawna nazwa Oligofrenopedagogika)

3 semestry 1400 zł (możliwość rat)
4. Pedagogika specjalna w edukacji włączającej praca z uczniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera - czytaj więcej... 3 semestry 1400 zł (możliwość rat)
 5. Pedagogika lecznicza z elementami Arteterapii - czytaj więcej... 2 semestry 1200 zł (możliwość rat)
6. Logopedia i wczesne wspomaganie rozwoju mowy  - czytaj więcej...
3 semestry 1350 zł (możliwość rat)
7. Neurologopedia - czytaj więcej...
(tylko dla logopedów) 
2 semestry 1325 zł (możliwość rat)
8. Technika w szkole - czytaj więcej...
3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
9. Biologia w szkole - czytaj więcej... 3 semestry 1200 zł (możliwość rat)
10. Edukacja dla bezpieczeństwa- czytaj więcej... 3 semestry 1200 zł (możliwość rat)
11. Wychowanie do życia w rodzinie z promocją zdrowia - czytaj więcej... 2 semestry 1100 zł (możliwość rat)
12. Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - czytaj więcej... 2 lub 3 semestry 1200 zł lub 1300 zł (możliwość rat)
13. Przygotowanie pedagogiczne - czytaj więcej...
3 semestry 1150 zł (możliwość rat)
14. Organizacja i zarządzanie w oświacie z elementami prawa pracy i postępowania administracyjnego - czytaj więcej...  2 semestry 1300 zł (możliwość rat)
15. Psychodietetyka - czytaj więcej... 2 semestry 1850 zł (możliwość rat)
16. Dietetyka w sporcie - czytaj więcej...
2 semestry 1850 zł (możliwość rat)
17. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia - czytaj więcej... 2 semestry 1200 zł (możliwość rat)
18. Resocjalizacja - czytaj więcej...
3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
19. Socjoterapia - czytaj więcej...
3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
20. Terapia pedagogiczna - czytaj więcej...
3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
21. Surdopedagogika - czytaj więcej...
3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
22. Tyflopedagogika - czytaj więcej...
3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
23. Edukacja plastyczna i muzyczna w szkole- czytaj więcej... 3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
24. Rytmika i taniec z choreoterapią w wychowaniu muzyczno- ruchowym dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej- czytaj więcej... 3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
25. Fizyka dla nauczycieli - czytaj więcej...
3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
26. Chemia dla nauczycieli - czytaj więcej... 3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
27. Geografia dla nauczycieli - czytaj więcej... 3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
28. Biologia dla nauczycieli - czytaj więcej... 3 semestry 1100 zł (możliwość rat)
29. Programowanie i informatyka - czytaj więcej... 3 semestry 1100 zł (możliwość rat)